• Prowadzenie książek obiektu budowlanego

  • Nadzór nad pracami budowlanymi

  • Przeglądy techniczne budynków

  • Dokumentacja i projektowanie

  • test

Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to najważniejszy dokument związany z eksploatacją budynku lub budowli. Odnotowuje się w niej wszystkie informacje dotyczące obiektu, a także okoliczności zaistniałe w trakcie jego eksploatacji. W książce obiektu budowlanego odnotowywane są wszystkie przeglądy okresowe, zmiany sposobu użytkowania, ekspertyzy, dokumentacje, awarie i przebudowy. Książka obiektu przypisana jest do jednego budynku i przechowywana jest przez jego właściciela lub zarządcę do końca okresu jego użytkowania.

Propozycja

Proponujemy współpracę właścicielom i zarządcom, których obiekty budowlane objęte są obowiązkiem prowadzenia książek w zakresie ich zakładania oraz sukcesywnego uzupełniania o nowe dokumenty zaistniałe w trakcie użytkowania. Oferta cenowa konstruowana jest indywidualnie na podstawie zakresu, w oparciu o ilości i charakterystykę obiektów oraz czasu, na jaki zostanie podpisana umowa o współpracy.

Naszym klientom proponujemy opracowanie kalendarza przeglądów i uzupełnień każdej książki obiektu budowlanego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb właściciela lub zarządcy. Proponujemy długofalową współpracę polegającą na przejęciu obowiązków związanych z prowadzeniem książek obiektów, w zakresie okresowych kontroli oraz w innych sprawach związanych z dokumentacją budowlaną czy geodezyjną.

Pozostała propozycja

Działalność naszej firmy nie ogranicza się jednak wyłącznie do tworzenia książki obiektów budowlanych. Nie jest nam obca kontrola budowlana, a dodatkowo bierzemy na siebie nadzór budowlany. Zachęcamy do zapoznania się z innymi oferowanymi usługami.