• Prowadzenie książek obiektu budowlanego

  • Nadzór nad pracami budowlanymi

  • Przeglądy techniczne budynków

  • Dokumentacja i projektowanie

  • test

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana

Każda wykonywana inwentaryzacja budowlana polega na szczegółowym odtwarzaniu rysunkowej dokumentacji konkretnego budynku w zakresie jego obecnego stanu. Wykonywana jest ona na bazie bezpośrednich pomiarów z natury. Inwentaryzacje wykonuje się zazwyczaj w branży architektonicznej, konstrukcyjnej oraz instalacyjnej. Z reguły sięga się po nie, by uzupełnić wymaganą dokumentację dla obiektów budowlanych. Wykonuje się  je również w ramach m.in. przeprowadzania działań remontowych, określania powierzchni użytkowej lub też w przypadku innych działań budowlanych.

Efektem odpowiednio poprowadzonej inwentaryzacji budowlanej jest dokumentacja przedstawiona w formie papierowej oraz elektronicznej. Zawiera ona rzuty konkretnych kondygnacji, dokładne widoki elewacji, a także charakterystyczne przekroje obiektu i odpowiednie ustawienie konkretnych pomieszczeń i powierzchni. Rzetelnie wykonana inwentaryzacja budowlana pozwoli na precyzyjne określenie stanu rzeczywistego budynku.

Co powinna zawierać inwentaryzacja budowlana?

Odpowiednio przygotowana inwentaryzacja budowlana posiada stałe elementy, w tym m.in.:

  • Opis techniczny, a w nim lokalizacją, rodzaj i charakter budynku,
  • Opis materiałów budowlanych, wykorzystanych do stawiania poszczególnych części budynku,
  • Rzut działki wykonany w stali 1:500, a na nim naniesiony budynek ze wszystkimi szczegółami (w tym m.in. schodami, śmietnikiem, szambem czy przyłączami),
  • Oraz zwymiarowane rzuty i przekroje kondygnacji budynku, rzut dachu w odpowiedniej skali, media, elewacje budynku i profesjonalne zdjęcia dokumentacyjne.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że zakres naszej oferty obejmuje też m.in. profesjonalny nadzór budowlany i przygotowanie książki obiektu budowlanego.