• Prowadzenie książek obiektu budowlanego

  • Nadzór nad pracami budowlanymi

  • Przeglądy techniczne budynków

  • Dokumentacja i projektowanie

  • test

Przeglądy budowlane

Przegląd budowlany w Budserwis

Oferujemy ścisłą współpracę zarówno właścicielom jak i zarządcom obiektów budowlanych, objętych obowiązkiem okresowej kontroli obiektów budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo budowlane. Staramy się, aby wykonywane przez nas przeglądy budowlane były przydatnym narzędziem do zaplanowania przyszłych inwestycji oraz kosztów wiążących się z eksploatacją budynku. Według obowiązujących przepisów na temat utrzymania obiektów budowlanych – Ustawy Prawo budowlane – oferujemy współpracę, która obejmuje okresową, półroczną, roczną oraz pięcioletnią kontrolę budowlaną. Proszę pamiętać, że regularne przeglądy budynków są obowiązkiem ustawowym każdego właściciela obiektu budowlanego.

Zakres propozycji

Ocena stanu technicznego obejmuje:

– Roczna i półroczna

– Pięcioletnia

– Elementy budynków, budowli oraz instalacji narażonych na negatywny wpływ warunków atmosferycznych oraz szkodliwe działania różnych czynników przytrafiające się podczas samego użytkowania obiektu.

– Instalację urządzeń wspomagających ochronę środowiska.

– Instalacje gazowe.

– Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

– Instalacje wspomagające ochronę przeciwpożarową budynków.

– Określenie przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia.

Instalacje elektryczne i piorunochronne w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Natężenie oświetlenia.

Indywidualne podejście do każdego klienta

Oferta cenowa każdego przeglądu budynku konstruowana jest indywidualnie na podstawie zakresu kontroli. Jej oparciem jest powierzchnia lub kubatura budynku, ilość obiektów i czas, na jaki zostanie podpisana umowa o współpracy. Naszym klientom proponujemy opracowanie kalendarza przeglądów budowlanych dostosowanego do indywidualnych potrzeb właściciela lub zarządcy, uwzględniając ustawowe terminy realizacji kontroli. Proponujemy długofalową współpracę polegającą na przejęciu obowiązków związanych z dokumentacją budowlaną, w zakresie okresowych kontroli oraz w innych sprawach związanych z dokumentacją budowlaną czy geodezyjną.