• Prowadzenie książek obiektu budowlanego

  • Nadzór nad pracami budowlanymi

  • Przeglądy techniczne budynków

  • Dokumentacja i projektowanie

  • test

Nadzór inwestorski

Nadzór budowlany

Inspektor nadzoru inwestorskiego to osoba uprawniona do uczestniczenia w procesie budowlanym. Musi ona posiadać odpowiednie uprawnienia, które są niezbędne do pracy na samodzielnym stanowisku technicznym w budownictwie, a także podpierać je wiedzą techniczną i praktyką zawodową. Wszystko to musi być adekwatne do stopnia skomplikowania konkretnych robót budowlanych.

Zgodnie z polskim prawem budowlanych, osoba wykonująca nadzór budowlany może zostać wyznaczona przez inwestora dobrowolnie lub też obligatoryjnie. Ten drugi przypadek dotyczy sytuacji, w której roboty są szczególnie skomplikowane, lub gdy wymagają tego panujące warunki gruntowe – w zgodzie z art. 17. Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Pewność solidnie wykonanego zlecenia

Wybór osoby odpowiedzialnej za nadzór budowlany to rozwiązanie korzystne przede wszystkim dla inwestora. Zdarzają się sytuacje, w których inwestor nie ma większej wiedzy technicznej i w związku z tym nie może dbać o interesy związane z prowadzoną budową.

Wyznaczony inspektor nadzoru inwestorskiego sprawuje kontrolę nad kierownikiem budowy, a do jego przywilejów należy m.in. wydawanie mu poleceń (potem trafiają one do dziennika budowy) i żądanie wykonania konkretnych poprawek.

Inspektor nadzoru budowlanego pełni zatem funkcję analogiczną do adwokata – reprezentuje interesy swojego klienta na budowie. Dba o to, aby budowa została wykonana rzetelnie i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Propozycja

Nasza firma zajmuje się nie tylko świadczeniem usług nadzoru budowlanego. Nieobce jest nam wykonywanie przeglądu budowlanego, jak również tworzenie książki obiektu budowlanego. Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów naszej propozycji.